Zasady ustalania wynagrodzenia

Wynagrodzenie ustalam zawsze z klientami indywidualnie i na pierwszym spotkaniu.

Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy, jej wagi, wartości przedmiotu sporu oraz przewidywanego nakładu pracy.

Proponowane przeze mnie honorarium uznaję za adekwatne do mojego zaangażowania, umiejętności, wiedzy i doświadczenia