Prawo administracyjne

Zajmuje się również sprawami z zakresu prawa administracyjnego i w tym:

  • udzielam w tym zakresie porad prawnych

  • reprezentuję przed sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej, w tym Samorządowym Kolegium Odwoławczym,

  • sporządzam pisma i wnioski w postępowaniach administracyjnych, w tym wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych,

  • zaskarżanie decyzji administracyjnych,

 

pexels-pixabay-357514(1)