prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne to dział prawa cywilnego, który reguluje stosunki prawne w rodzinie między małżonkami, rodzicami i dziećmi, a także w kwestiach dotyczących adopcji czy kurateli.

W tej materii oferuje swoim klientom zakres usług z szeroko pojętego prawa rodzinnego i opiekuńczego. Zdaję sobie sprawę, że prawo rodzinne dotyka najważniejszych sfer życia rodzinnego i łączy się z wielkimi emocjami dla stron, co przekłada się na moje podejście do spraw klientów.

Między innymi pomagam klientom w sprawach :

  • podziału majątku wspólnego, majątkowych umów małżeńskich, ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,

  • rozwodów (z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie) i separacji,

  • alimentów – ustalenia ich wysokości, zmian, ustania obowiązku alimentacyjnego,

  • przyznania, pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej,

  • zezwolenia na dokonanie istotnej czynności związanej z potrzebami dziecka

  • ustalenia bądź zaprzeczenia rodzicielstwa

  • przysposobienia,

  • uregulowania widzeń z dziećmi, sposób ich wykonywania,

  • zezwolenia na wstąpienie w związek małżeński

pexels-cottonbro-4098224(1)