Prawo karne

 

Prowadzę obronę we wszystkich etapach ogólnego postępowania karnego i postępowań szczególnych – w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu rozpoznawczym, postępowaniu odwoławczym oraz w toku wykonywania kary, dozór elektroniczny, przerwa w wykonaniu kary, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary.

 

  • porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykonawczego,

  • przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych,

  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych

  • reprezentacja przed Sądem.

 

 

pexels-kindel-media-7773266