Alimenty na rzecz małoletniego dziecka

Często klienci pytają mnie o jakie kwoty alimentów mogą starać się od zobowiązanego na rzecz małoletniego w Sądzie.

Chciałbym zaznaczyć, że nie ma ustalonej „z góry” kwoty,  a jest to kwestia indywidualna.

Powszechnie wiadomo, że  (alimenty) mają na celu dostarczanie uprawnionemu przez zobowiązanego środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania – co ma  znaczenie przy dochodzenia alimentów na dziecko.

Wysokość alimentów zależy  od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.  Podsumowując trzeba ustalić i mniej więcej policzyć jakie koszty miesięczne ponosisz jako rodzic u którego to znajduje się dziecko. Najprościej mówiąc sumujemy wszystkie koszty jakie ponosimy, np. wyżywienie, odzież, szkoła, art. gospodarstwa domowego, chemia,  rozrywka [ kino, basen itp.],  ustalamy koszty mieszkania itd. Nie muszę chyba dodawać, że warto zbierać rachunki, paragony, faktury imienne.  Reasumując, jak wiadomo każdy może ponosić różne koszty utrzymania małoletniego, stąd nie ma stałej kwoty dochodzeni alimentów przed Sądem.

Na koniec dodam, że sprawa przed Sądem Rejonowym o alimenty jest zwolniona od opłat, co oznacza, że jako rodzic który składa w imieniu małoletniego pozew nie płacisz opłaty sądowej.

Proszę pamiętać, że Sąd właściwy do rozpoznania sprawy czyli Sąd, do którego kierujemy pozew jest to Sąd miejsca zamieszkania małoletniego. Czyli jeśli zamieszkujesz wraz z dzieckiem w Kołobrzegu, to Sądem właściwym do rozpoznania twojej sprawy będzie Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Opiekuńczy w Kołobrzegu.

W imieniu moich klientów zakładam sprawy o alimenty przed Sądem Rejonowym w Kołobrzegu a także na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jeśli potrzebujesz pomocy zapraszam do kontaktu.

 

Blog oraz zamieszczone w nim wpisy mają charakter wyłącznie informacyjny. Zamieszczona w nim treść nie stanowi porady prawnej ani wykładni prawa. Jako autor bloga nie odpowiadam za zastosowanie informacji zamieszczonych na stronie. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt, celem umówienia się na poradę prawną w Kancelarii w Kołobrzegu.