Umowa pożyczki

W ostatnim czasie, częstymi klientami kancelarii są osoby, które to mają problem ze zwrotem należności z tzw. umowy pożyczki. Stricte ujmując, klient pożyczył danej osobie pieniądze, a ta jemu ich nie zwróciła. W tym wpisie chcę przybliżyć Państwu instytucję „umowy pożyczki” na gruncie prawa cywilnego, a także możliwość dochodzenia zwrotu należności pieniężnej. Zaczniemy od definicji. […]

Konsensualny sposób zakończenia procesu karnego, dobrowolne poddanie się karze, skazanie bez rozprawy.

Ustawodawca w sprawach karnych wprowadził możliwość aby zakończyć sprawę w trybie konsensualnym, co oznacza, że proponowana jest kara jeszcze przed wydaniem przez Sąd wyroku.  Taki sposób zakończenia procesu karnego uregulowany został w art. 387 kodeksu postępowania karnego. Jako osoba podejrzana może być Ci zaproponowana np. przez Policjanta, prokuratora kara na którą to możesz się zgodzić […]

Alimenty na rzecz małoletniego dziecka

Często klienci pytają mnie o jakie kwoty alimentów mogą starać się od zobowiązanego na rzecz małoletniego w Sądzie. Chciałbym zaznaczyć, że nie ma ustalonej „z góry” kwoty,  a jest to kwestia indywidualna. Powszechnie wiadomo, że  (alimenty) mają na celu dostarczanie uprawnionemu przez zobowiązanego środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania – co ma  znaczenie przy […]